Инженерингова фирма в топлотехниката

Bas85

Радиаторни вентили "RBM"

Радиаторни вентили "RBM"

Ъглов радиаторен вентил за термостатична глава 1/2"
1r

 

 
Прав радиаторен вентил за термостатична глава 1/2"
2r 


Ъглов радиаторен вентил за термостатична глава за директен монтаж към PEX или Cu тръба
3r 


Прав радиаторен вентил за термостатична глава за директен монтаж към PEX и Cu тръба
4r
Ъглов радиаторен вентил 1/2"  "JET LINE"

5r 


Прав радиаторен вентил 1/2"  "JET LINE"

 
6r 


 Ъглов секретен радиаторен вентил 1/2"  "JET LINE"

 
7rПрав секретен радиаторен вентил 1/2"  "JET LINE"
 
8r

Термостатична глава с течен сензор
9r 


Адаптор за присъединяване към PEX тръба
10r
Адаптор за присъединяване към Cu тръба
11r
 

 

сребърни бижута дрехи втора употреба пелетни котли