Инженерингова фирма в топлотехниката

Bas85

Радиаторни вентили "TIEMME"

Радиаторни вентили "TIEMME"

Ъглов радиаторен вентил за директен монтаж към PEX или Cu тръба
1t

 

 

Прав радиаторен вентил за директен монтаж към PEX или Cu тръба
2t

Ъглов секретен радиаторен вентил за директен монтаж към PEX или Cu тръба
3t 
 
 

 

 

 

 

 

 


Прав секретен радиаторен вентил за директен монтаж към PEX или Cu тръба
4t

 

 
Адаптор за присъединяване към PEX тръба
5t
 

 

сребърни бижута дрехи втора употреба пелетни котли