Инженерингова фирма в топлотехниката

Bas85

Колектори

Месингови колектори
 
1kol
 

 
D Брой отвори  (1/2'')
1'' 2            
1'' 3
1'' 4
1'' 5
1'' 6
1'' 7
1'' 8
1'' 9
1'' 10
1 1/4'' 2
1 1/4'' 3
1 1/4'' 4
1 1/4'' 5
1 1/4'' 6
1 1/4'' 7
1 1/4'' 8
1 1/4'' 9
1 1/4'' 10

 

Колекторен тройник

kolektoren_troinik

 

Размери
1/2'' - 1'' - 1/2''
1/2'' - 1 1/4' - 1/2''

 


 

 

сребърни бижута дрехи втора употреба пелетни котли