Инженерингова фирма в топлотехниката

Bas85

Пелетни котли

 

ТУК МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС ПЕЛЕТНИ КОТЛИ - ВИЖТЕ ТУК

Котлите на пелети представляват съвременен и модерен начин на отопление. Пеления комплект се състои от пелетен котел, пелетна горелка, шнек и бункер. Горивото за пелетните котли (пелети) се намира в бункера. Пелетите се транспортират от бункера до пелетната горелка посредством шнека.Моделиращата система на пелетния котел за подаване на пелети към горелката позволява максимална икономия на горивото и използва точно толкова, колкото е необходимо в текущия момент. Предимство на пелетния котел пред класическия котел на твърдо гориво е че не е необходимо ежедновно зареждане с гориво. При едно зареждане на бункера на пелетния котел, той може да работи в продължение на 5-6 дена. Друго предимство е че не е необходимо ежедневно почистване на пелетния котел, каквото е необходимо при котлите на твърдо гориво.При пелетния котел има минимум отпадни продукти в резултат на горенето - пепел. Пелетните котли не изискват голямо пространство. При пелетните котли не е необходимо да се съхраняват големи количества гориво (пелети), което при класическия котел на твърдо гориво е неизбежно. Зареждането на пелетните котли е лесно и удобно, тъй като пелетите се продават в пликчета обикновенно по 15 кг. При пелетните котли има минимално отделяне на вредни емисии. 

Пелетни котли "FERROLI' серия GFN

GFN е чугунен котел на твърдо гориво.  Корпуса на пелетни котли GFN е направен от чугунени секции. Корпуса на пелетни котли GFN е изолиран със слой от минерална вата която е закрепена с негорими материали за пелетните котли. Чугунените ребра на пелетни котли GFN имат специфична геометрия която осигурява висок топлообмен. Към комплекта има втора чугунена врата с възможност за монтаж на пелетна горелка SUN P7 на FERROLI. Мощността на пелетния котел е  34 kW. Пелетния котел е напълно автоматизиран. Пелетния котел е оборудван с пелетна горелка, шнек и бункер за горивото.Пелетния котел е произведен от чугунени ребра, издържащи на високи топлинни натоварвания и амплитуди. Горивната камера на пелетния котел е оразмерена така че при работата на твърдо гориво да побира големи парчета дърва. Контролния панел на пелетния котел се намира на горелката. Пелетната горелка SUN P7 има 19 контролируеми параметъра, седмична програма. Пелетния котел има електронно управление на горивния процес. Пелетния котел има модулирана пелетна горелка.Горелката на пелетния котел има седмична програма. Горивната камера на пелетния котел е оразмерена да побира големи парчета дърва, когато пелетния котел се ползва за работа на твърдо гориво.Лесното почистване и подръжка правят пелетния котел предпочитан пред класическия котел на твърдо гориво. Пелетните котли от серия GFN имат отличен топлообмен благодарение на доброто разпределение на газовете в камерата на пелетния котел и малкото съдържание на вода. Пелетните котли от серия GFN имат здрава конструкция. Пелетните котли имат висок коефициент на полезно действие. Пелетни котли от серия GFN лесно и бързо могат да преминат от работа на пелети в режим на работа на твърдо гориво. Горелката на пелетни котли FERROLI модел GFN има опция да се управлява от стаен жичен или безжичен термостат. Пелетния котел е утвърден според EN 303-5 и Energy Efficiency Directive.

Пелетни котли "FERROLI" серия GFG

GFG е чугунен котел. Пелетни котли от серия GFG са със солидна конструкция, която гарантира надежната работа на пелетния котел.   Към пелетния котел има преобразуващ комлект за пелетна горелка SUN P7. Пелетни котли от серия GFG са със стандартно оборудване - клапа за димоотвода, тава за пепел и втора чугунена врата ако котела се използва на твърдо гориво. Пелетни котли от серия GFG лесно и бързо могат да преминат от режим на работа с пелети в режим на работа на твърдо гориво. Има възможност пелетни котли от серия GFG да работят на твърдо гориво. Пелетни котли от серия GFG са произведени от чугунени ребра, издържащи на високи топлинни натоварвания и амплитуди. Пелетни котли от серия GFG се предлагат с мощности от  22 до 55 kW. Пелетни котли GFG 3  са с мощност до 22kW. Пелетни котли GFG 4  са с мощност до 30 kW. До мощност 30 kW пелетни котли FERROLI GFG са с пелетна горелка FERROLI SUN P7. При мощности над 30 kW пелетни котли FERROLI GFG са с пелетна горелка FERROLI SUN P12. Горелката на пелетни котли FERROLI серия GFG може да се управлява от стаен жичен или безжичен термостат.Пелетни котли серия GFG се предлагат във вариант с бункер за пелети с вместимост 195 литра или с бункер за пелети с вместимост 310 литра.

Пелетни котли "FERROLI" серия SFL

FERROLI SFL e нов модел чугунен котел на пелети. Освен на пелети, пелетни котли FERROLI SFL могат да работят и на твърдо гориво. Пелетни котли FERROLI SFL се отличават с висок коефициент на полезно действие. На самия котел има две врати - една за монтаж на пелетна горелка и една, когато котелът се използва на твърдо гориво. По този начин бързо и лесно може да се премине от режим на работа на пелети в режим на работа на твърдо гориво. Пелетни котли FERROLI SFL са изключително удобни за работа на твърдо гориво, благодарение на широката врата за пълнене. Пелетни котли FERROLI SFL са оборудвани с клапа за димоотвода, тава за пепел и верижен термостат. Пелетни котли FERROLI SFL се предлагат в мощности от 22 до 55 kW. До 32 kW пелетни котли FERROLI SFL са с пелетна горелка FERROLI SUN P7.Пелетни котли FERROLI SFL се отличават със своята здрава конструкция. Корпусът на пелетни котли  FERROLI SFLе изцяло от чугун. Корпусът на пелетни котли FERROLI SFL е изолиран от минерална вата, захваната за него от негорими материали. Пелетни котли FERROLI SFL  над 32 kW са с пелетна горелка FERROLI SUN P12. Пелетни котли FERROLI SFL се предлагат във вариант с бункер за пелети 195 литра или бункер за пелети с вместимост 310 литра. Пелетни котли FERROLI SFL имат висока термична ефективност, която се дължи на голямата топлообменна повърхност на чугунените глидери. Когато пелетни котли FERROLI SFL се изпозват на твърдо гориво качеството на горене е осигурено от система за отваряне на клапа за въздух , която се управлява от термостатичен вентил. Горелката на пелетни котли FERROLI SFL може да се управлява от стаен жичен или безжичен термостат. Пелетни котли FERROLI SFL имат опция да се командват и чрез GSM модул.Пелетни котли серия SFL са утвърдени според EN 303-5 и Energy Efficiency Directive.

Пелетни котли FERROLI GFN  Пелетни котли FERROLI GFG Пелетни котли FERROLI SFL

 

сребърни бижута дрехи втора употреба пелетни котли